Børtnes, J. (2004). Kognitiv retorikk: En forskningsoversikt. Nordlit, (16), 153–162. https://doi.org/10.7557/13.1895