Skaftun, A. (2003). Scenen som bevissthetsrom: Omkring August Strindbergs «Ett drömspel». Nordlit, (14), 145–161. https://doi.org/10.7557/13.1927