Wærp, H. H. (2003). Ingar Sletten Kolloens <i>Hamsun: Svermeren</i> (Gyldendal 2003): Et konsolidert—og ikke nytt—Hamsunbilde. Nordlit, (14), 225–234. https://doi.org/10.7557/13.1932