Wærp, H. H. (2003). Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003): Knut Hamsun i årene 1891–1893. Nordlit, (14), 243–248. https://doi.org/10.7557/13.1934