Theodorsen, C., & Wærp, H. H. (2003). Editors of this Issue: Nordlit 13—Festskrift til Nils Magne Knutsen. Nordlit, (13), i. https://doi.org/10.7557/13.1936