StangnesH. (2003). Tel en Nordlands Trompet. Nils Magne Knutsen 60 år. Nordlit, 7(1), 3-4. https://doi.org/10.7557/13.1937