HarrK. E. (2003). Med brystet spent. Nordlit, 7(1), 29-30. https://doi.org/10.7557/13.1939