Nesby, L. H. (2003). Knut Hamsuns <i>Sult</i> (1890)—Et eksempel på dekadanselitteratur?. Nordlit, (13), 77–98. https://doi.org/10.7557/13.1944