LarsenL. F. (2003). Knut Hamsuns exodus. Amerika-oppholdet, 1882 - 1884. Bakgrunn og erfaringer. Nordlit, 7(1), 99-113. https://doi.org/10.7557/13.1945