Theodorsen, C. (2003). Knut Hamsun og Wien: Om den tidlige Hamsun-resepsjonen og Peter Altenberg. Nordlit, (13), 129–157. https://doi.org/10.7557/13.1947