Greve, A. (2003). Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›. Nordlit, (13), 189–200. https://doi.org/10.7557/13.1952