Engelskjøn, R. (2003). Lars Bergs erotiske romaner. Nordlit, (13), 231–240. https://doi.org/10.7557/13.1955