Skaftun, A. (2003). <i>Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige</i> i Dag Solstads romanprosa. Nordlit, (13), 279–294. https://doi.org/10.7557/13.1958