Wærp, L. P. (2003). Noras forestilling om det vidunderlige: Drømmens betydning i «Et dukkehjem» (1879). Nordlit, (13), 295–311. https://doi.org/10.7557/13.1959