Gaasland, R. (2003). Formens optimisme. Analyse av Thomas Kingos "Hver har sin Sk├Žbne". Nordlit, 7(1), 313-324. https://doi.org/10.7557/13.1960