Wærp, H. H. (2003). Preface (in Norwegian): Nordlit 13—Festskrift til Nils Magne Knutsen. Nordlit, (13), 1–2. https://doi.org/10.7557/13.1966