MjørK. J. (2005). Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur. Nordlit, 9(2), 105-132. https://doi.org/10.7557/13.1967