Andersen, B. I., Bones, S., Greve, A., Rosenlund, I. M., & Sojtaric, M. (2002). En pratsom gammel gubbe med sans for livet? Tema og norm i Kjell Askildsens «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten». Nordlit, (12), 3–20. https://doi.org/10.7557/13.1968