Greve, A. (2002). Kunsten å lese og skrive—i fellesskap. Nordlit, (12), 49–66. https://doi.org/10.7557/13.1971