Johansen, L. (2002). Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens <i>Det nye vannet</i> (1987). Nordlit, (12), 67–93. https://doi.org/10.7557/13.1974