Theodorsen, C. (2002). Andrian og <i>Der Garten der Erkenntnis</i>: En studie med henblikk på ulike kommunikasjonsformer for dilettantisme i Wiener Moderne. Nordlit, (12), 153–188. https://doi.org/10.7557/13.1979