Barstad, G. E. (2012). La figure féminine chez Arne Dybfest. Nordlit, (28), 211–222. https://doi.org/10.7557/13.2056