Theodorsen, C., Skaftun, A., & Wærp, H. H. (2002). Editors of this Issue: Nordlit 11—1700-tallet og romantikkens utspring. Nordlit, (11), i. https://doi.org/10.7557/13.2063