Schimanski, J. (2001). Identitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen. Nordlit, (10), 57–78. https://doi.org/10.7557/13.2087