Thuen, T. (2001). Sted og identitet. Nordlit, (10), 79–93. https://doi.org/10.7557/13.2088