Lindbach, K. M. (2001). Kulturelle identiteter i Hamsuns <i>Mysterier</i> og deres funksjon i romanen. Nordlit, (10), 109–122. https://doi.org/10.7557/13.2090