Karlsen, O. (2001). Postmoderne litteraturhistorieskriving: Per Thomas Andersens «Norsk litteraturhistorie» (Universitetsforlaget 2001). Nordlit, (10), 125–129. https://doi.org/10.7557/13.2091