Karlsen, O. (2001). Postmoderne litteraturhistorieskriving. Nordlit, (10), 125–129. https://doi.org/10.7557/13.2091