Wærp, H. H. (2001). «Virkeligheten, den dusjen»: Jan Erik Vold gjennom fire tiår. Nordlit, (9), 97–130. https://doi.org/10.7557/13.2098