EgebergE., KarlsenO., LindbachK. M., & WærpH. H. (2001). Fire anmeldelser. Nordlit, 5(1), 133-166. https://doi.org/10.7557/13.2100