Cassanello, A., Greve, A., Skaftun, A., & Wærp, H. H. (2000). Preface (in Norwegian): Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier. Nordlit, (8), 1. https://doi.org/10.7557/13.2102