Gemzøe, A. (2000). Intertekstualitet: Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen. Nordlit, (8), 3–32. https://doi.org/10.7557/13.2103