Gaasland, R. (2000). Veien til livets tre: Kronotopisk analyse av Hamsuns novelle «Et spøkelse». Nordlit, (8), 91–99. https://doi.org/10.7557/13.2107