Bäckström, P. (2000). "Krossa bokstävlarna mellan tänderna": Språkgrotesk hos Gunnar Ekelöf och Henri Michaux. Nordlit, 4(2), 131-147. https://doi.org/10.7557/13.2110