Bäckström, P. (2000). «Krossa bokstävlarna mellan tänderna». Nordlit, (8), 131–147. https://doi.org/10.7557/13.2110