Bäckström, P. (2000). Bokstävernas ogenomträngliga virrvarr: Fonemisk läsning i en skandinavisk kontext. Nordlit, (7), 3–20. https://doi.org/10.7557/13.2115