Nesby, L. H. (2000). Tekst og hypertekst. Nordlit, (7), 21–46. https://doi.org/10.7557/13.2116