Engelskjøn, R. (2000). Vev og nettverk, tekst og tidrom. Nordlit, (7), 63–77. https://doi.org/10.7557/13.2118