Skaftun, A. (2000). ‹Glahns død›: I «Samtiden» og blant Glahns papirer. Nordlit, (7), 105–135. https://doi.org/10.7557/13.2120