Greve, A. (2000). Poesi og sted. Nordlit, (7), 137–154. https://doi.org/10.7557/13.2121