Mangen, A. (1999). Fra dokumentkompleks til bok til verk til tekst: Noen refleksjoner omkring forholdet mellom dokumentasjonsvitenskap og litteraturvitenskap. Nordlit, (5), 173–194. https://doi.org/10.7557/13.2150