Gaasland, R. (1998). Syndefall og initiasjon: En analyse av Karen Blixens "Ringen". Nordlit, 2(1), 3-24. https://doi.org/10.7557/13.2170