Greve, A. (1998). Kevin og svarttrosten: Om poesi og sted hos Seamus Heaney. Nordlit, (3), 25–41. https://doi.org/10.7557/13.2171