Barstad, G. E. (1998). Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt. Nordlit, (3), 43–57. https://doi.org/10.7557/13.2172