Karlsen, O. (1998). Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956). Nordlit, (3), 121–141. https://doi.org/10.7557/13.2176