Engelskjøn, R. (1998). Barndommens bøker i menns verden: «Guttene fra Gokkohjørnet» (1959) av Egil Rasmussen. Nordlit, (3), 181–207. https://doi.org/10.7557/13.2183