Bäckström, P. A. (1998). Samvetets ro. Børje Veslens novell "Ångfärjan Tegelbacken". Nordlit, 2(1), 209-235. https://doi.org/10.7557/13.2184