Bäckström, P. A. (1998). Samvetets ro. Nordlit, (3), 209–235. https://doi.org/10.7557/13.2184