Zachariassen, K. (2012). Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge. Nordlit, (29), 1–13. https://doi.org/10.7557/13.2298