Jølle, H. D. (2012). Da Nansen lanserte <i> Nord i Tåkeheimen </i>. Nordlit, (29), 89–96. https://doi.org/10.7557/13.2304