Pedersen, T. (2012). Arktisk råds rolle i polarpolitikken. Nordlit, (29), 205–213. https://doi.org/10.7557/13.2314