Wærp, H. H. (2012). Fridtjof Nansen som forfatter - en litterær vurdering av reiseskildringene. Nordlit, (29), 235–242. https://doi.org/10.7557/13.2316