Karlsen, S. S. (2012). Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann. Nordlit, (29), 299–301. https://doi.org/10.7557/13.2343